Bærekraft

Vi jobber målrettet med miljø og bærekraft og vår fabrikk har utarbeidet en bærekraftstrategi med fokus på likestilling, ansvarlig forbruk og miljøvennlig produksjon.

Vår bærekraftstrategi:

  1. Fra høsten 2023 gjennomfører fabrikken et grønt skifte og går over til fornybar energi basert på solenergi og et bergvarmeanlegg.
  2. Vår produksjon tilfredsstiller minimumskravene til miljøgifter iht. BREEAM-NOR sin A20-sjekkliste. Dvs. vi bruker ingen av de mest helse- og miljøfarlige verstingstoffene som er oppført på denne listen.
  3. Våre trapper er i hovedsak laget av tre. Bruk av treverk har liten negativ innvirkning på miljøet, og alt treverk vi bruker kommer fra sertifiserte skoger.
  4. Vi har i lang tid jobbet målrettet med å unngå materialsvinn i produksjonen. Og selv om vi har kommet langt allerede, prøver vi iherdig å minske svinnet ytterligere.
  5. Som emballasje bruker vi i hovedsak papir og kartong, og all emballasje kildesorteres når gjenbruk ikke lenger er mulig. Vi unngår i størst mulig grad bruk av plast.
  6. Likestilling: Våre ansatte skal ha like muligheter og rettigheter, uavhengig av kjønn, legning, religion og etnisk opprinnelse.
  7. Viktigst av alt: Vi lager kun produkter av høyeste kvalitet. Når en XTRAPP først er produsert og levert, vil den med riktig ettersyn fungere i svært lang tid.

Finn din forhandler

Ta kontakt med en av våre forhandlere for å starte dialogen om din nye drømmetrapp. Vi hjelper deg å finne en trapp med eksepsjonell kvalitet og estetikk, som tar utgangspunkt i dine spesifikke ønsker og behov.

Finn forhandler

Bli inspirert

Se alle artikler

chevron-down