TRAPPEELEMENTER

TRAPPEELEMENTER

BESKRIVELSE AV VALGMULIGHETER

Vi tilbyr flere alternativer knyttet til de ulike trappeelementene.

HÅNDLØPER

 Vi tilbyr håndløpere både i tre og metall. For håndløpere i tre har vi 5 ulike modeller. Jf. regulering i TEK17, skal håndløper være på begge sider i trappen.

TRE R20 STANDARD

TRE R5 ULTRA LIGHT

TRE R5 STANDARD

TRE OMEGA LIGHT

TRE OMEGA MASSIV

METALL STANDARD
(Håndløper på vegg)

METALL STANDARD
(Håndløper på glassrekkverk)

TRINN

Trinnet er satt sammen av inntrinn og stusstrinn/barnesikringslist, som sammen utgjør gangen i trappen. Inntrinn er den horisontale delen hvor man trår med foten og stusstrinn/barnesikringslist er den vertikale delen mellom inntrinnene Stusstrinn/barnesikringslist er med på å stabilisere trappen og er nødvendig for å innfri reguleringer, ihht. TEK17. Normal tykkelse på inntrinn er 39mm og åpning mellom trinn skal være maks 100mm. Det kan benyttes 80mm tykke trinn for å unngå å måtte ha stusstrinn/ barnesikringslist, og da er maks høyde på opptrinn 180mm.

SR39 – Denne typen trinn har normalt en barnesikringslist som er mellom 40-80mm i høyde, plassert 30mm fra trinnesen og 50mm fra inntrinnets sider. Disse trinnene brukes ved åpen trappeløsning, for å ivareta regulering i forhold til sikkerhet. Vanligvis benyttes det lukkede vanger til slike trinn, for å skjule synlig ulikhet på tykkelsen av inntrinn og barnesikringslist fra siden.

SR39L – Denne typen trinn har en L-formet barnesikringslist som normalt er mellom 40-80mm i høyde og 39mm tykk (lik som inntrinn). Disse trinnene brukes ved åpen trappeløsning, for å ivareta regulering i forhold til sikkerhet. Dette er også et mer eksklusivt alternativ, da trinnene ser ut som massive 80mm trinn i front.

R14 – Denne type trinn har stusstrinn som dekker hele åpningen mellom inntrinnene. Tykkelsen på stusstrinnet er 14mm, plassert 30mm fra trinnesen. Slike trinn benyttes ved lukket trappeløsning. Vanligvis benyttes det lukkede vanger til slike trinn, for å skjule synlig ulikhet på tykkelsen av inntrinn og stusstrinn fra siden.

R39 – Denne type trinn har stusstrinn som dekker hele åpningen mellom inntrinnene. Tykkelsen på stusstrinnet er 39mm (lik som inntrinnet). Slike trinn benyttes på lukket trappeløsning. Vanligvis benyttes det underliggende vanger til slike trinn. Inntrinn og stusstrinn har samme tykkelse og kan gjerne være synlig fra sidene.

R39Z – Denne type trinn har stusstrinn som dekker hele åpningen mellom inntrinnene. Tykkelsen på stusstrinnet er 39mm (lik som inntrinnet). Stusstrinnet er omtrent 7-14 grader vinklet, slik at det fra sidene utgjør en Z-form. Både lukkede og underliggende vanger kan benyttes til denne løsningen.

80mm – disse inntrinnene er massive, tykkelse 80mm, med andre ord dobbelt så tykke som standard inntrinn. Denne type inntrinn benyttes til svært eksklusive prosjekter, og krever at trapperommet er forberedt til nettopp en slik løsning.

LEDBELYSNING

Basert på hvilken type trinn som er valgt, kan vi tilby ledbelysning til trappen. Det er også mulighet for ledbelysning i integrert i håndløpere av tre. Disse leveres i varm hvit, nøytral hvit eller kald hvit.

LEDBELYSNING INTEGRERT PÅ OVERSIDEN AV INNTRINN – Denne type belysning er anbefalt kun for R39 og R39Z, av hensyn til design. Ledstripen er integrert på oversiden av inntrinn, tett ved stusstrinnet. 

LEDBELYSNING INTEGRERT I HÅNDLØPER – Denne type ledbelysning er kun for håndløpere i tre, minimum 40mm x 60mm.

LEDBELYSNING INTEGRERT PÅ UNDERSIDE AV TRINNESE – Denne type ledbelysning anbefales kun for SR39, R14 og 80mm av hensyn til design. Ledstripen er integrert på underside av trinnese. 

FORM

Muligheten for ulike trappeformer er avhengig av trapperommets størrelse. Når du skal velge form på din trapp, er det verdt å tenke på følgende: Trapperommets størrelse, bruk, gange og sikkerhet.

L-FORM betyr at trappen dreier 90 grader, enten midt i trappeløpet eller i en av endene på trappen. Reposet er erstattet med trinn formet som kakestykker. Ettersom at det ikke er noe repos, benyttes L-form i de tilfeller hvor trapperommet har begrensning på størrelse. Disse trappene er visuelt pene, tar opp lite plass og kan gjerne plasseres I hjørner.

L-FORM MED REPOS. Denne trappen er satt sammen av to like trappeløp, som er koblet sammen av et repos. Trappen dreier 90 grader enten midt i trappeløpet eller i en av endene på trappen. Denne formen er visuelt pen og kan gjerne plasseres i et hjørne. Trappen gir en bedre gange enn vanlig L-trapp, på grunn av oppdelingen med reposet.

I-FORM betyr at det er en rett trapp som utgjør hele trappeløpet. Rett trapp er kun mulig dersom det er nok plass til å binde etasjene sammen gjennom en rett linje.

U-FORM betyr at trappen dreier 180 grader, og reposet er erstattet med trinn formet som kakestykker. Da denne formen ikke har repos, så tar den begrenset med plass i trapperommet.

U-FORM MED REPOS. Denne trappen består av to like trappeløp som er knyttet sammen av et repos. Denne formen gir svært god gange, da trappen deles opp av et romslig repos.

TRESORTER

Til alle trappeelementer benyttes treverk av høy kvalitet (klasse A og B). Fabrikken forsikrer at alt treverk som benyttes er innefor de krav som stilles i forhold til fuktighet i treverket, som igjen reduserer risiko for tørkesprekker. Alle tresorter kan leveres som enstavs eller flerstavs. Hva er forskjellen mellom enstavs og flerstavs? Enstavs treverk er sammensatt av hele lengder heltre. Flerstavs treverk, også kjent som fingerskjøt, er oppdelte stykker heltre som igjen er limt sammen og da utgjør en hel lengde. Den største fordelen med enstavs treverk er at den består av hele lengder, som igjen forenkler en eventuell utbedring. Flerstavs treverk er et godt og rimeligere alternativ.

FURU

ASK

EIK

FARGEVALG

Alle trappeelementer tilbys fargebehandlet, med produkter av høy kvalitet fra Sherwin Williams og Rubio Monicoat. Det er viktig å presisere at hver tresort har unik trestruktur, og samme farge vil se forskjellig ut på ulike tresorter. Fargekartet i denne katalogen kan sees på som informasjon om våre valgmuligheter. For et reelt inntrykk av farge ber vi deg om å kontakte en av våre forhandlere, som vil forevise fysiske fargeprøver. Fargebehehandling av trappeelementer gjøres i henhold til produsentens anbefalinger. Våre trapper har 2-3 lag maling/beis, avhengig av hvor godt treverket trekker til seg farge. På forespørsel kan vi også levere trapper som er ubehandlet eller dekket med kun klar lakk.

SHERWIN WILLIAMS FARGEBEIS

NSL192-05402
NSL 190-00405
NSL190-01003
NSL151-11601
NSL151-19301
NSL190-01203
NSL192-07502

RUBIO MONOCOAT OLJEFARGE

SMOKE
SUPER WHITE
WHITE
GRIS BELGE
ASK GREY
NATURAL
VANILLA
MUD LIGHT
BLACK
CHOCOLATE

– KONTAKT OSS –

PRISFORESPØRSEL
BE OM BEFARING
BE OM AT VI RINGER DEG
BLI FORHANDLER
KONTAKT OSS