Project Description

STANDARD TRAPP MODELL X13

I-form med lukkede trinn og ledbelysning. Lukket trevange mot vegg (60mm tykkelse) som skaper svevende trinn. Glassrekkverk er integrert i trinn og har ikke overliggende håndløper. Håndløper på vegg i tre.

VALGMULIGHETER

Liker du denne trappemodell? Del med dine venner!